Periodisk kontroll

Kontroll & Rådgivning AS har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg.

Hensikten med periodisk kontroll av eksisterende anlegg er å sikre at disse til enhver tid er i orden og kan yte optimalt ved et eventuelt branntilløp, samt undersøke om administrative forhold rundt drift gjennomføres som forutsatt.

Fordelen med jevnlig periodisk kontroll av eksisterende anlegg er at du tidlig får avdekket eventuelle feil og mangler.

Kontroll-og-rådgivning-logo_RGB

Kontroll og rådgivning AS

Tlf: 23 15 71 00


Kontoradresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 675 Etterstad, 0609 Oslo


Org nr: NO 985 826 129