Krav til kontroll

Krav

For eiere av bygg med sprinkleranlegg eller andre typer brannsikringsanlegg er det viktig å vite at både forsikringsnæringen og myndigheter setter krav til kontroll av slike anlegg. I de fleste tilfellene betyr dette en årlig kontroll- .

Krav fra forsikring

Alle norske skadeforsikringsselskaper krever kontroll av nye brannsikringsanlegg samt periodisk kontroll av eksisterende anlegg. Dette er normalt nedfelt som en del av vilkårene i forsikringsavtalene.

Krav fra myndigheter

Gjennom Plan- og bygningsloven som gjelder for nye bygg, og Forskrift om brannforebygging som gjelder for eksisterende bygningsmasse, settes det krav til systematiske kontrollrutiner.

Godkjenninger

Kontroll & Rådgivning AS har alle nødvendige godkjenninger for å drive kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg i henhold til krav fra forsikring og myndigheter. Vi er landets største aktør innen sprinklerkontroll.
.

Kontroll-og-rådgivning-logo_RGB

Kontroll og rådgivning AS

Tlf: 23 15 71 00


Kontoradresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 675 Etterstad, 0609 Oslo


Org nr: NO 985 826 129