Kontroll og oppfølging av sprinkler- og brannalarmanlegg

Kontroll av nye anlegg

Kontroll & Rådgivning AS har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg.

Hensikten med kontroll av nye anlegg er å undersøke og sjekke at anlegget er montert i henhold til angitte spesifikasjoner og gjeldende regelverk. Gjennom førstegangskontroll påser våre dyktige kontrollører at eier av anlegget får levert en kontroll av høy kvalitet.

Periodisk kontroll

Hensikten med periodisk kontroll av eksisterende anlegg er å sikre at disse til enhver tid er i orden og kan yte optimalt ved et eventuelt branntilløp, samt undersøke om administrative forhold rundt drift gjennomføres som forutsatt.

Fordelen med jevnlig periodisk kontroll av eksisterende anlegg er at du tidlig får avdekket eventuelle feil og mangler.

Krav til kontroll

For eiere av bygg med sprinkleranlegg eller andre typer brannsikringsanlegg er det viktig å vite at både forsikringsnæringen og myndigheter setter krav til kontroll av slike anlegg.

I de fleste tilfellene betyr dette en årlig kontroll

Krav fra forsikring

Alle norske skadeforsikringsselskaper krever kontroll av nye brannsikringsanlegg samt periodisk kontroll av eksisterende anlegg.

Dette er normalt nedfelt som en del av vilkårene i forsikringsavtalene.

Krav fra myndigheter

Gjennom Plan- og bygningsloven som gjelder for nye bygg, og Forskrift om brannforebygging som gjelder for eksisterende bygningsmasse, settes det krav til systematiske kontrollrutiner. .

Godkjenninger

Kontroll & Rådgivning AS har alle nødvendige godkjenninger for å drive kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg i henhold til krav fra forsikring og myndigheter. Vi er landets største aktør innen sprinklerkontroll.

Kontroll-og-rådgivning-logo_RGB

Kontroll og rådgivning AS

Tlf: 23 15 71 00


Kontoradresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 675 Etterstad, 0609 Oslo


Org nr: NO 985 826 129